Disclaimer

Het doel van deze site is om u te voorzien van algemene informatie over World Dredgers BV en kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd op elk moment.

World Dredgers BV geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid, juistheid en/of betrouwbaarheid van de getoonde informatie op deze site.

World Dredgers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van deze website, noch voor enige directe of indirecte schade of verlies, voortvloeiend hoe dan ook uit het gebruik of de toegang tot deze site of een beroep op enige informatie die direct of indirect verkregen van de site.

Deze site met alle informatie, illustraties etc. die daarin worden gepubliceerd vallen onder intellectueel eigendomsrecht van World Dredgers BV.

In het geval dat World Dredgers BV misbruik vaststelt, zal World Dredgers BV haar rechten beroepen voor de wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.