Nieuwbouw

De omstandigheden waaronder gebaggerd moet worden, zijn onder meer afhankelijk van de locatie, baggerdiepte, bodemgesteldheid, afmetingen van de winput en ecologische voorschriften. Afgestemd op deze eisen en de wensen van de klant, kunnen wij op voorhand de kosten van elke ton product in depot calculeren. Onze profiel- en cutterzuigers zijn demontabel en te transporteren over de weg. Wij leveren zowel diesel- als compleet elektrische zuigers, voorzien van de modernste baggerautomatisering en navigatiesystemen.

P1020704 P1020798