Service

Opdrachtgevers hebben binnen World Dredgers één contactpersoon die via onze hoofdlijn 24 uur per dag bereikbaar is. In veel gevallen kunnen problemen op afstand verholpen worden, maar indien noodzakelijk is hij binnen de kortste keren op locatie om reparaties uit te voeren of onderdelen te vervangen. World Dredgers heeft met het oog daarop vrijwel alle relevante componenten op voorraad.

Om de kans op storingen tot een minimum te beperken en op die manier stilstand te voorkomen, biedt World Dredgers haar klanten de mogelijkheid om de installaties periodiek te laten controleren.